Новината, че приемът по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1“ се отваря повторно, обнадежди фермерите. Но е много важно да се знае, че това важи само за онези от тях, които първия път не бяха допустими. Всички, получили веднъж подпомагане по тази мярка през 2020 г., не могат да кандидатстват отново.

Отварят втори прием по подмярка COVID 1 от 17 май

Всичко това и още полезна информация ще бъдат разяснени на онлайн среща с експертите на Областен информационен център – Добрич. Тя ще се състои на 18 май (вторник) от 10:00 часа в тяхната фейсбук страница ТУК.

Планираният бюджет е в размер на 14,7 млн. лв.

По време на събитието ще бъдат разяснени критериите за допустимост на кандидатите, финансовите параметри и реда за подаване, одобряване и изплащане на финансовата помощ.

По приемът могат да участват земеделски стопани в секторите „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“, „Винени лозя“, „Декоративни растения“ и „Животновъдство“. 

Междувременно от ОИЦ-Добрич са качили и ВИДЕО, в което представят всичко, което трябва да знаете за приема по подмярка 4.1 за инвестиции.

Участието в онлайн срещата на 18 май е безплатно. Допълнителна информация може да получите на 058/602 758, [email protected] или www.facebook.com/oic.dobrch.