До края на тази година 100% от земеделските и горски територии в страната ще бъдат покрити с цифрови кадастрални карти.

Плащаме по-малко за скици на поземлени имоти

Зам.–министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев съобщи това днес по време на конференция по случай Световния ден на Географските информационни системи (ГИС). 

Обявени са обществени поръчки за изработване на кадастрална карта на още над 256 по-малки населени места.

„Сред основните цели на правителството е да осигурим на бизнеса и населението в България прецизни и подробни данни в областта на градоустройството, строителството и развитието на инфраструктурата“, каза на форума зам.-министърът.

Като приоритет Валентин Йовев очерта предоставянето на административни услуги на хората чрез Кадастрално-административната информационна система по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства.

Валентин Йовев: „По този начин ще предоставим качествени, ефективни и леснодостъпни електронни услуги за гражданите и бизнеса.“

Продължава работата по изграждането на многофункционален и многослоен кадастър. Това ще стимулира инвестиционните процеси и бизнеса.

За целта към основните кадастрални карти ще се добавят нови информационни слоеве, описващи различни аспекти на използването и собствеността на земята. Ще бъдат отбелязани също пространствата над нея и значимите обекти под нея.

Ще се включат и специализирани картографски и геодезически данни, данни и снимки от спътникови заснемания и други.

За да се гарантира сигурността на информацията и на електронното управление, се предвижда изграждането на мрежа от разпределени виртуални Центрове за възстановяване след авария (Disaster Recovery).

Тези центрове ще резервират данни и ще позволяват бързо възстановяване работата на засегнати от различни бедствия и злоумишлени въздействия информационни системи, които са от критично важно значение за функционирането на администрацията.