Биопроизводители от Българска асоциация Биопродукти се срещнаха с министър Десислава Танева, и нейните заместници Цветан Димитров и Васил Грудев. На срещата присъстваха и директорите на най-важните дирекции в министерството, касаещи биосектора, съобщи Албена Симеонова, председтел на Асоциацията.

 

Поставиха се много важни въпроси, на които се дадоха адекватни отговори, което затвърди мнението, че новото управление на министерството е съставено от експерти и специалисти от бранша, които разбират материята и отговорят компетентно и изчерпателно на питанията, отправени към тях.

 

На срещата се засегна и въпросът за плащанията на биоземеделците и ще бъдат ли извършени те преди Нова година, както това се случваше вече няколко години досега. За радост на биопроизводителите отговорът бе положителен, като всички плащания по агроекологичната мярка ще бъдат получени преди 20 декември. Това важи както за 2014 г., така и за 2015 г. Причината е, че това е единственият начин да не се губят неусвоените досега пари по мярката от ПРСР 2007-2013 г. съгласно правилото N+2.

 

Потвърдена бе и традиционно българската позиция, че на ниво ЕС, България ще продължава да гласува против ГМО и против всички клаузи в Европейския регламент за биологично производство, които са в ущърб на биофермерите в България (в т.ч. семена, смесени стопанства, пилета, оранжерии).

 

По проблемите, касаещи понятието „активен фермер”, страните се разбраха да се организира среща със Снежана Благоева, Директор на Дирекция „Директни плащания“ в МЗХ, на която ще бъдат представени аргументите на биопроизводителите, които преработват собствена продукция или ползват преработка на ишлеме, съобщи още Симеонова..

 

Въпросите за временната заетост също получиха частични отговори - Министерството вече е предприело мерки в тази насока. Има създадена работна междуведомствена група и по този повод скоро ще се организира среща между биопроизводители, представители на МЗХ и представители на МТСП.

 

Българска асоциация Биопродукти ще има активни представители и в работните групи по създаване на наредби по ПРСР.

 

Що се отнася до наводненията, които през изминалата година нанесоха трайни щети на производителите и след множество запитвания и писма, внасяни до институциите, зам.министър Грудев увери, че продължава да се работи по създаване на слой водоизточници.

 

Не толкова положително се развиха нещата, когато се стигна до разговор за създаването на отделна Дирекция в МЗХ „Биологично производство”. Причината е, че в министерството се извършват сериозни съкращения, създават се допълнителни агенции като Гори и Напоителни системи и др. Все пак ще бъде създаден отдел, който да обединява всички сектори, касаещи биоземеделието и биопроизводството като цяло.

 

За проектите по мярка 311 и 312 се оказа, че ако няма получени писма за одобрение, това означава, че същите са отхвърлени или предстои чисто формално същите да бъдат отхвърлени. Причината е липса на финансиране за тях.

 

Освен това стана ясно, че занапред формулировката земеделски производител ще бъде заменена с термина земеделски стопанин.

 

Албена Симеонова каза още, че по време на срещата е изразено желание за възстановяване на добрия тон и диалог с Държавен фонд Земеделие от страна на Българска асоциация Биопродукти, тъй като след назначаването на г-н Порожанов има надежда нещата да тръгнат в положителна посока, както беше и по времето на предишното негово управление на Фонда.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!