Вътрешното потребление все повече се задоволява от суровини и храни, произведени в България. Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров по време на честването на Деня на хранителната промишленост.  
 
 
При млечните продукти стойностите достигат над 90%, а 99% от хлебната индустрия е благодарение на родните производители, допълни той.
 
По думите му от 2009 г. земеделската и хранителната промишленост имат положително външно търговско салдо, което нараства с всяка изминала година.  През 2016 г. 1,2 млрд евро повече храни и земеделски продукти са изнесени от страната, отколкото са внесени. Зам.-министър Димитров посочи, че се наблюдава увеличение на предлагането на храни вътре в страната, като това е трайна тенденция, която показва, че българският бизнес в хранителната индустрия започва да има устойчив положителен тренд.
 
„Нашите храни са достатъчно качествени и са предпочитани от производителите в Европа. За това говори обстоятелството, че над 75% от износа на храни и земеделски суровини е насочен към страните в Европейския съюз“, каза още д-р Димитров. 
 
Заместник-министър Цветан Димитров връчи награди на отличените в конкурса „Хранително-вкусова промишленост-фирмени нови продукти и технологии“.