Агрополихим АД разработи най-икономически изгодната технология за торене на есенници. Все повече фермери, движени от темпа на новото време и водени от идеята да изпробват и прилагат новите технологии, се довериха на компанията.
 
 
В поредица от открити дни компанията представи своите цялостни технологии за рентабилни стопанства.  Събития се проведоха във всички части на страната. Последният от откритите дни се състоя в село Медовене, Разградско, като домакин на полето бе фирма Стемагро. 
 
Християн Христов, агроном в Агрополихим АД разказа повече за приложената технология.
 
„Технологията, която приложихме тук е изцяло с течните ни продукти. Предвид на почвените анализи, които взехме, установихме, че запасите на фосфор са между средни и високи. Предвид на това решихме да използваме продукт, който досега сме ползвали листно, но тук го приложихме почвено, с норма 3 л/дка, което като активно вещество фосфор е от порядъка на 600-700 гр. Целяхме единствено да направим начално вкореняване на пшеницата, за да я направим по-устойчива към сушата.
 
 
Допълнително наторихме с 15 л UAN – течен азотен тор, който като активно вещество азот, е 6,2 кг. Това беше напълно достатъчно, за да вкара пшеницата в нужната фаза на презимуване и да започне да брати добре. След което през пролетта първото торене, което направихме беше чак на 12 март, тъй като се редуваха зима и лято, през самия период на зима. Тогава наторихме с норма от 7 кг активно вещество, заедно с 50/50 вода.  
 
След това приложихме PK листно, с което коригирахме посева. Второ торене с азот, с 5-6 кг активно вещество, отново разтворен 50/50 с вода, което беше месец по-късно след първото торене. 
 
Това, което направихме, за да подобрим качествените показатели – във флагов лист микроелементи и 5 л UAN“.
 
 
Все повече земеделци се доверяват на течното торене. В година като тази, прилагането на UAN беше особено успешно. В сухото време третираните с течни продукти посеви се развиват много по-бързо, спрямо третираните с гранулиран продукт. Това се видя и на полето в село Медовене.
 
„Цифрите наистина говорят сами за себе си. Търговците също могат да кажат ценово как стоят нещата, но по принцип за земеделците това е най-добрият вариант и икономически погледнато. Цялостната технология тук може да ни спести буквално до 40% от разходите, които са за торене. Прецизирайки с технологиите, които ние прилагаме, заедно с продуктите – съдове за съхранение, земеделците могат да направят един абсолютен максимум в добивите и в това, което получават като финален резултат, икономически резултат“, добави Йордан Илиев, ръководител на отдел „Агрохимия и почвознание“ в Агрополихим.
 
 
Всички демонстрации на компанията показаха, че тяхната технология работи изключително успешно и на масов посев, като това остава най-прецизното азотно хранене.
  
Домакинът на полето – Христо Милев обработва 7500 дка земя в землището на Кубрат. Към момента той е прилагал UAN в пшеница и в рапица. Убеден в качествата на продукта, земеделският производител ще започне да го прилага на около 50% от своите площи.
 
„С Агрополихим работя от дълги години. Досега с гранулираните им торове. Тази година направихме демонстрационен опит с новия им продукт UAN – едно поле от 120 дка пшеница и успоредно с това за себе си, съм използвал UAN със сяра само че в рапица. Първите ми впечатления, специално за рапицата, съм възхитен. Изключително бързо и мощно реагиране на торенето няколко дни след прилагането. 
 
В пшеница цялата технология направихме по тяхна програма за момента това е един от най-добрите ни посеви. Ще изчакаме комбайна да влезе, за да видим и какви ще бъдат накрая резултатите“, категоричен е Милев.
 
Димитър Костадинов е друг доволен клиент на компанията. Той обработва 4000 дка с пшеница, рапица и царевица.
 
„Втора година използвам ФАСТ и ФАСТ + и съм изключително доволен. Присъствах на презентацията на течния азотен тор на UAN, виждам разликите и за напред бих изпробвал технологията. През вегетацията много добре се държеше посева спрямо работата с гранулирания тор. Видимо по-добре изглеждаше. Предполагам, че течната технология ще се наложи“.
 
 
Костадинов е категоричен, че ще изпробва течната технология на компанията в пшеница.
 
Агрополихим АД продължава напред, като следващата стъпка е да представи всички добри практики и позитиви на цялостните течни технологии в пролетници.
 
„Предстоят открити дни с пролетници, там отново ще направим такъв вид представяне, защото технологията с пролетници вярвам, че също ще бъде интересна на земеделците. Там има дори повече въпроси по отношение на нейното приложение – с изпарението на UAN и т.н. Ние имаме решение за тях, имаме приложение и съответно имаме какво да покажем и затова очаквам да видим доста земеделци и на тези открити дни“, каза Йордан Илиев.
 
Повече информация за всички продукти на „Агрополихим“ АД може да откриете на сайта на компанията -  agropolychim.bg