В момента ДФЗ разглежда около 4 000 проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Сред тях са такива по подмярка 4.1 за инвестиции в сектор „Животновъдство“ (550 проекта), 6.4.1 за неземеделски дейности (60 проекта), 6.1 за млади фермери (218 проекта) и 6.3 за малки стопанства (1900 проекта). По последния прием по подмярка 4.1 са входирани 1868 предложения.

Вижте ставката по СПП

Данните бяха оповестени от Виктория Иванова, зам.-изпълнителен директор на ДФЗ, по време на изслушване в парламентарната Комисия по земеделие. Отчетът за изпълнението на всички мерки и подмерки по ПРСР 2014-2020, актуален към 14 март 2022 г., е представен в отделна презентация.

Вижте напредъка в изпълнението на ПРСР 2014-2020 г. ТУК.

Общият бюджет по ПРСР за настоящия програмен период е близо 3,8 млрд. евро. От тях размерът на всички стартирали приеми е над 2,6 млрд. евро. Договорени са над 1,3 млрд. евро, което е 50% от разпределените средства за приемите. Общо платени по програмата са близо 2 млрд. евро, което е 52% от общия бюджет на ПРСР.

Една от големите трудности пред бенефициентите е растящата инфлация, която води до значително увеличение на пазарните цени по първоначално представените сметки за дейности, материали и услуги. Затова се увеличава броят на бенефициенти, изпълняващи договори по ПРСР, които искат прекратяването им поради повишаващите се цени на одобрените разходи.

Порази тази причина в момента се актуализират референтните цени за всички инвестиции по подмярка 4.2, която е отворена до края на март. От ДФЗ се надяват да получат одобрение малко преди края на приема, за да може да ги приложат за всички подадени проекти. 

„По подмярка 4.1 няма да успеем да направим същото, защото един месец преди стартирането на приема такива актуални цени са били правени. Но ще се опитаме да спасим ситуацията с подмярка 4.2“, обясни Виктория Иванова, допълвайки, че ИСУН дава възможност проектните предложения да бъдат преработвани и допълвани, като актуален е последният подаден.

По отношение на вече одобрени проекти и действащи договори по инвестиционните мерки беше препоръчано в комуникация с Европейската комисия да се търси възможност за тяхното актуализиране чрез сключване на анекси. Това също ще допринесе за минимизиране на риска от неусвояване на средства.

Междувременно стана ясно, че страната ни може да загуби 50 млн. евро по ПРСР заради подмярка 4.3 за подновяване на хидромелиоративната система в страната. Стойността на обществената поръчка е 107 млн. лв., като „Напоителни системи“ ЕАД имат сключени три договора с доставчици. Те обаче ще бъдат развалени заради неспазени гаранционни срокове.

„Ако успеем да стартираме процедурата повторно и платим авансово 50% от стойността, ще ни олекне доста. Искрено се надяваме дори да е в последните дни на годината, да има авансово плащане, което би било чудесно“, обясни експертът от ДФЗ.