Все още няма точна дата за изплащане на сумите по мярка 10 и по мярка 214. Това коментираха от бранша за Фермер.БГ.
 
„Държавен фонд „Земеделие“ има проблем със софтуера. Конкретна дата все още не се спряга, но има коментари, плащанията да се реализират в края на този месец, и все пак нищо сигурно няма“, коментират запознати от сектора.
 
 
Плащанията по мерките 10 и 214 са компенсаторни и нямат заложен краен срок за изплащане. 
 
Още на 5 юли, по време на заседание на Комисията по земеделието и храните зам.-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева коментира изплащането на тези мерки.
 
„Има остатъчни суми за плащане, които ще бъдат финализирани до 20 юли. Те са по мярка 11 – биологично животновъдство; по мярка 10 - „Поддържане на местообитанията на Царски орел (Aquila heliaca) и Египетски лешояд (Neophron percnopterus) в обработваеми земи с орнитологично значение” (ВПС-4.2) и по направление „Контрол на почвената ерозия“. Все още има неприключили плащания и за овошките и по мярка 214 за сеитбооборот“, каза тогава Василева.
 
На 21 юли ДФЗ преведе 3 361 960 лева на 53 земеделски стопани с одобрени заявления по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007-2013. Изплатените субсидии са по направление ВПС 4 – „Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи, разположени в орнитологични важни места“.
 
Близо месец по-късно земеделските производители, бенефициенти по мерките, продължават да чакат.