През следващата седмица агрометеорологичните условия ще се определят от прогнозираното сухо време и температури над нормата за второто десетдневие на октомври. Това гласи прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ.
 
 
На много места в страната засушаването ще се задълбочи, което допълнително ще забави предсеитбените обработки на площите предвидени за засяване със зимни житни култури и рапица. 
 
В част от полските райони липсва влага в 50 см почвен слой, а на места в Западна България (по данни на агростанцията в Кюстендил) - и в 100 см слой. Изключения има на места в южните и югоизточни райони (Хасково, Кърджали, Стара Загора, Бургас), където в началото на октомври паднаха валежи със стопанско значение - над 30 l/m2, посочват експертите. 
 
 
Поради неблагоприятните условия за провеждане на сезонните почвообработки на много места в страната са пропуснати агротехническите срокове, през септември, при сеитбата на зимната рапица. 
 
В началото на второто десетдневие на октомври изтичат оптималните срокове за сеитбата на пшеницата в Северна България. В средата на месеца започва агротехническият срок за сеитбата на зимните житни култури в Южна България.
 
През следващите седем дни в по-голямата част от страната дефицитът на почвена влага ще задържа началните фази от вегетацията на засетите есенни посеви. На единични места в Дунавската равнина (агростанция Бъзовец) рано засетите, през третото десетдневие на септември, посеви с пшеница са във фаза покълване и при тези посеви съществува реална опасност за изсъхване на пониците.
 
 
През периода условията ще бъдат подходящи за приключване на гроздобера, за прибиране на късни сортове овошки.
Следващият период е подходящ за засаждане на лук и чесън за зелено, репички за късно есенно производство.