Очаква ни дъждовна седмица с възможност за локални градушки, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Те вече започнаха на Северозапад. Експертите съветват засегнатите култури при първа възможност да се третират с медсъдържащи фунгициди за по-бързо калциране на раните и намаляване на риска от вторични зарази.

АГРОПРОГНОЗА

През повечето дни от следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от неустойчиво време. Развитието на земеделските култури ще протича с умерени темпове при средноденонощни температури около и малко над нормата за второто десетдневие на май. Очакваните валежи през периода ще поддържат добро нивото на влагозапасите в 50 и 100 cm почвен слой – над 80% от пределната полска влагоемност (ППВ). 

“Те ще се отразят благоприятно на зимните житни култури, които са в репродуктивен стадий от развитието си и имат повишени изисквания към влагата в почвата”, подчертават метеоролозите. 

При пшеницата ще се осъществяват фазите: изкласяване, цъфтеж, оплождане и наливане на зърното при посевите в южните райони на страната. Слънчогледът и царевицата ще са във фаза листообразуване. При лозата ще се наблюдава поява на съцветие. 

Тази фаза е критична за заразяване с мана (Plasmopara viticala) и оидиум (Uncinula necator), предупреждават експертите.

Прогнозираните чести валежи до края на второто десетдневие на май ще възпрепятстват провеждането на растителнозащитните пръскания, ще бъдат предпоставка за повишаване на инфекциозния фон от някои гъбни патогени: ръжди, септориоза и фузариоза по пшеницата; мани по зеленчуковите култури и лозата; кафяво гниене по плодовете на ранните сортове череши.