Актуалната за сезона тема „Напояване в растениевъдството – видове системи, изисквания, приложения“ ще бъде разгледана на семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) – Шумен, и Шуменски университет „Е. Константин Преславски“.

Агропрогноза: Добро ли ще е времето за жътва?

Заинтересованите земеделци могат да се включат в събитието, което ще се състои на 28 юни 2022 г., вторник, от 9:30 часа в град Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 99, ет. 1, (сградата на Областна дирекция по безопасност на храните)

Участниците ще се запознаят с видовете системи за напояване, както и законовите изисквания за използване на водите за напояване в земеделските стопанства.

Във втората част на семинара присъстващите ще бъдат информирани за очакваните условия за подпомагане на земеделските стопани по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 - 2020 г.

За допълнителна информация и въпроси бихте могли да се свържете с Галина Маринова (главен експерт в ТОО на НССЗ в Шумен), тел: 0885 842 472, имейл: [email protected]
Програма и покана за събитието е налична тук.