Първото обединение на асоциации в земеделието под името Конфедерация на асоциациите на производители на зеленчуци в България трябваше да стане факт днес. Оказва се обаче, че производителите все още не са готови за това.

Ще изтекат ли 850 млн. лв. в пясъка, вместо да подкрепят фермерите?

“Конфедерацията ще бъде регистрирана, когато сме готови. Днес счетохме, че все още не сме, защото това означава прехвърляне на голяма част от влиянието и отговорностите на асоциациите върху конфедерацията”, каза Георги Василев - организационен секретар на Асоциация български пипер.

Въпреки че обединението няма да се случи сега, то положи своите основи.

“Очаквахме 15 години българският парламент и земеделското министерство да подготвят и приемат Закон за браншовите организации в България. У нас са регистрирани над 360. Зад тях стоят 6 производители, които отстояват над 6 млн. лева за обществена дейност.

Конфедерация на асоциациите е организация на асоциациите на производители на зеленчуци, която е най-висшата форма на представяне на зеленчукопроизводителите у нас. И докато в цяла България от 43 години насам всички се разделят, ние се обединяваме. Обсъдихме устава с общо 4 организации и решихме как ще се финансираме и отворим собствен офис в София”, обясни Василев.

Асоциациите, които ще бъдат част от конфедерацията, са Асоциация български пипер, Национална асоциация на картофопроизводителите, Асоциация на гъбопроизводителите и Асоциация на младите фермери зеленчукопроизводители.

Плодове и зеленчуци: Организациите получават още облекчения

“Преди да се съберем искахме да се знае кой кой е в българското земеделие. Проверихме членовете, декарите и плащането на членския внос. Тези 4 организации са проверени и те имат реални членове, водят реален живот в асоциациите си и плащат членския си внос”, каза Георги Василев.

Производителите от бъдещата конфедерация ще се борят за повече български зеленчуци на трапезата, тъй като към момента те са не повече от 4%.