Голямо увеличение на износа на селскостопански хранителни продукти в ЕС, отчете последният месечен търговски доклад на Европейската комисия (ЕК).
 
По данни на ЕК стойността при износа на селскостопански хранителни продукти в ЕС се увеличила с 1 млрд. евро между ноември 2016 г. и ноември 2017 г. до 12,7 млрд. евро.
 
 
При месечен внос на селскостопански хранителни продукти в размер на около 10 млрд. евро, месечното търговско салдо в хранително-вкусовата промишленост остава около 2,7 млрд. евро.
 
Виното отбеляза най-висок ръст на годишна база през ноември, като увеличението е с 125 млн. евро; износът на захар пък нараства с 79 млн. евро, в сравнение с ноември 2016 г., докато износът на спиртни напитки и ликьори се увеличава с 71 млн. евро.
 
За разлика от тях, износът на пшеница и други зърнени култури в ЕС, е с най-голям спад през годината, като намалението е съответно с 29% (или с 1,7 млрд. евро) и 15% (или 0,3 млрд. евро). Износът на свинско месо също отбеляза драматичен годишен спад от 9% или 47 млн. евро.
 
По отношение на пазарите -  тези в САЩ, Русия и Азия остават най-динамичните за растежа на износа на селскостопански продукти в ЕС; продажбите в САЩ нараснаха с 7% (или с 1,5 млрд. евро), а руският износ се увеличи с 17% (с 0,9 млрд. евро).