По данни от последната прогноза на USDA най-големият в света износител на земеделска продукция – САЩ, през настоящия сезон ще регистрира спад в износа от 8% спрямо година по-рано. В парично изражение става дума за 18 млрд. долара, информира kcrg.com.

Сърдити фермери засяха чужда нива в знак на протест

В момента се очаква, че САЩ ще внесе земеделска продукция на стойност 126,5 млрд. долара и ще изнесе такава за 144,5 млрд. долара.

Миналата година Китай бе най-големият купувач на американски селскостопански продукти. Тази година обаче, съгласно прогнозите на USDA, страната ще слезе на трето място. На първо и второ място съответно ще са Канада и Мексико.

Очаква се след година Китай да се окаже на пето място сред страните-купувачи на американски земеделски продукти, преотстъпвайки позиции нагоре на ЕС и Япония. Обемът на закупената продукция ще намалее с още 37%.