В ЕС всеки ден излизат от бизнеса около 1000 ферми. Това може да бъде спряно чрез насърчаване на производството на висококачествена храна в семейните ферми в Европа и чрез възстановяване на продоволствената сигурност. Това заяви в интервю за изданието Nasz Nasz Dziennik кандидатът за еврокомисар по земеделието Януш Войчеховски. 

Януш Войчеховски ще се бори за изравняване на субсидиите в ЕС

Европейското селско стопанство трябва да се конкурира на световните пазари, предлагайки висококачествени продукти, допълни той и уточни, че тази политика трябва да бъде насочена и спрямо земеделската продукция от САЩ, където фермерите произвеждат в индустриални мащаби. 

Войчеховски казва още, че най-малко 30% от Фонда за развитие на селските райони трябва да бъде насочен към мерки, свързани с опазването на околната среда и климата. 

"В тази област има място за инициативи, които са полезни за по-малките стопанства. Селското стопанство в Европа не може да бъде производствена линия, където, като във фабрика, се произвежда възможно най-много с възможно най-ниски разходи", категоричен е той. 

Кандидатът за еврокомисар посочи, че държавите, които получават по-ниски субсидии в ЕС, са 15 от 28. Той обеща, че когато встъпи в длъжност, ще направи всичко, за да изравни възможно най-скоро нивото на плащанията до средното за Европа. 

Според политика полското земеделие може да бъде образец за европейското фермерство. 

Войчеховски подчерта, че в Полша има най-висок процент млади земеделски стопани - до 35 години (над 10%), и най-нисък процент в пенсионна възраст - над 65 години (под 10%). В Португалия, даде пример той, повече от половината земеделски производители са над 65-годишна възраст.