На 30 септември 2018 г. изтича срокът, в който трябва да бъдат засети междинните култури.
 
 
Тези култури ще могат да бъдат използвани от земеделските стопани, кандидатстващи за директни плащания за изпълнение на изискването за екологично насочени площи (ЕНП) за Кампания 2018. 
 
Междинни култури са смески от нежитни култури (грах, фий, звездан, еспарзета, леща, фасул, нахут, бакла, лупина, бурчак, соя, синап, репко, фуражна ряпа, рапица) и житни култури (ръж, тритикале, ечемик, пшеница, овес, лимец, просо, сорго, метла). Те се отглеждат между две основни култури след прибиране на предшестващата основна култура и преди сеитбата на следващата основна култура. 
Засяването или подсяването трябва да се извършва в срок до 30 септември в годината на кандидатстване за директни плащания. Не са площи с междинни култури или зелена покривка площите, засети със зимни култури за получаване на реколта или използване за паша. Междинните култури ще бъдат проверени дали са налични в периода от 1 октомври до 1 декември 2018 година. 
 
Обърнете внимание, че през този период не трябва да се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ), а ако културите са засети по-рано, не трябва да са третирани с ПРЗ и от засяването до периода на задържането на полето. 
 
Междинните култури не следва да са налични на полето след 15 април 2019 г. Това означава, че земеделският стопанин трябва да ги е заорал до тази дата, като по този начин се отговаря на изискването на регламента междинните култури да не се реколтират и да не остават като основна култура през следващата година.