Внимание, стопани, повишава се опасността от пожари в близките дни.
 
 
В резултат на покачване на температурите и прогнозите за сухо и горещо време в следващите дни значително ще се увеличава риска от възникване на пожари. За недопускане на инциденти и опазване на селскостопанското имущество, е важно да се спазват правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
 
Това важи от началото на юни до края на октомври 2018г., като разбира се, е важно да се спазват правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи.
 
[news]
Абсолютно се забранява паленето на стърнища, слама, суха трева и други растителни отпадъци. Извършителите ще носят персонална отговорност.
 
При констатирани нарушения се налагат административни наказания по Закона за опазване на земеделските земи – глоба от 1500 до 6000 лв., а при повторно нарушение наказанието е от 2000 до 12 000 лв.
 
Очакванията са новата седмица да започне с краткотрайни валежи, но това ще продължи едва до сряда и то не във всички части на страната. Към момента времето остава горещо, а опасността от пожари - висока.
 
Припомняме някои важни правила за пожарна безопасност през лятото:
 
- Недопустимо е изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и угарки от цигари в горива и леснозапалима среда;
 
- Всички моторни превозни средства, които извършват селскостопанска дейност, трябва да са технически изправни, с уредба, която не допуска отделянето или изхвърлянето на искри;
 
- Разчистването на сухи треви и отпадъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места, а не чрез изгаряне;
 
- Забранено е унищожаването на сухи клони и отпадъци чрез изгаряне на място в земеделски земи, забранено е паленето и опалването на стърнищата.