Срокът за сключване на договорите между животновъдите и регистрираните ветеринарни лекари изтича на 1 ноември. Договорът се сключва по образец, одобрен от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
 
Изпълнителният директор на Агенцията по храните д-р Дамян Илиев утвърди днес образци на договорите между регистрираните ветеринарни лекари (РЛП) и фермерите в частта им, свързана с изпълнение на мерките по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите, съобщиха от БАБХ.
 
Оттам допълват, че в края на септември са съгласувани крайните варианти на договорите след обсъждане между експертите от дирекция „Здравеопазване и хуманно отношение към животните и контрол на фуражите“ (ЗХОЖКФ) към Централно управление на БАБХ и ръководството на Българския ветеринарен съюз (БВС).
 
Образците на договори са подписани от д-р Георги Чобанов директор дирекция Дирекция ЗХОЖКФ, и д-р Трифон Цветков – председател на БВС.
 
Законът за ветеринарномедицинската дейност изисква и собствениците на лични стопанства да имат сключен договор с регистриран ветеринарен лекар. В обектите тип „заден двор“  също се извършва профилактика, лечение и диагностика на болестите по животните.
Смяна на ветеринарния лекар може да се извършва до два пъти в рамките на една календарна година през месец януари или през месец юни, предвижда още законът.