Вносът на пресни зеленчуци в страната продължава да нараства, като през 2015 г. той е достигнал  до 232,5 хил. тона или с малко над 18% повече спрямо 2014 г. Това сочат предварителните данни на НСИ.
 
Най-голям принос за ръста на общия внос на пресни зеленчуци има увеличението на доставките на домати, картофи и сладки пиперки с между 12,8% и 31,7%. Сред основните зеленчуци, намаление на вноса спрямо 2014 г. се отчита при лука – с 4%. 
 
От статистиката става ясно още, че през 2015 г. страната ни е изнесла 19,8 хил. тона пресни зеленчуци, което е с близо 295 по-малко спрямо предходната година. 
 
Сред основните зеленчуци, значително намаление се отчита при износа на лук (с 90,7%), картофи (с 52,3%) и зеле (43,6%). От друга страна, експортът на домати нараства с 30,4%, а този на моркови – близо седем пъти, сочи статистиката.