Прием на заявления по схемата за „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ започва от 15 май и ще продължи до 15 юни. Това съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 
 
 
От днес влезе в сила изменението на наредбата за условията и реда за прилагане на училищните схеми, с него се промени и периода на подаване на заявленията. 
 
 
Друга промяна касае увеличаването на максимално допустимия брой доставки на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ от 40 на 45 броя. Право да кандидатстват за доставки на плодове, зеленчуци и мляко в детски градини и училища в страната имат учебни заведения, производители на плодове и зеленчуци, производители на мляко и млечни продукти, организации на плодове и зеленчуци, групи производители на плодове и зеленчуци, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, както и общини с учебните заведения, които се намират на тяхната територия.