Винари и лозари могат да дадат своя глас за едно от трите предложения за ревизиране на винените райони със Защитено географско указание (ЗГУ) в страната. Министерството на земеделието (МЗм) пуска втора, допълнена анкета, която може да се попълни до 28 октомври.

Успешна ли беше 2022 г. за лозарите в ЕС?

За първи път подобно допитване бе направено през месец май тази година. На вниманието на представителите на сектора бяха предложени два варианта за прерайониране, но резултатите не откроиха категорична нагласа и предпочитания, посочват от ресорното министерство.

Затова бе подготвена втора анкета, която допълва предложението с още един модел на прерайониране на ЗГУ за вино. Тя може да бъде свалена от ТУК, след което да бъде изпратена по имейл на [email protected]

Събраната информация ще бъде използвана единствено за целите на проучването, уточняват от МЗм.

Съгласно настоящата нормативна уредба в България са регистрирани два района за производство на вино със ЗГУ – Тракийска низина и Дунавска равнина. Сега се предлагат три варианта за райониране и въпросът към лозаро-винарите е кой от трите считат за по-подходящ:

  • Карта 1 – Тракийска низина, Долината на Струма, Долината на Места, Странджа планина, Родопа планина, Долината на розите, Дунавска равнина, Добруджа;
  • Карта 2 – Дунавска равнина, Черноморски, Розова долина, Тракийска низина и Долината на Струма;
  • Карта 3 – Северозападна България, Дунавска равнина, Северно Черноморие, Южно Черноморие, Югоизточна Тракия, Западна Тракия, Сакар и Източни Родопи, Долината на Струма.

Представителите на сектора имат възможност да направят и свое предложение, така че да се повиши произвежданото количество вино със ЗГУ/ЗНП. За целта те трябва да опишат в детайли и да се аргуменират.