Националният конкурс за млад фермер ще се проведе за трета поредна година. Срокът за участие в конкурса е удължен от 6 април до 10 април. Големият победител ще получи привилегията да представи България на Европейския конгрес на младите фермери в Брюксел и ще се състезава за Европейската награда за млад фермер.
 
 
Конкурсът се организира от евродепутатът Владимир Уручев в сътрудничество с Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Асоциацията на земеделските производители в България (АЗПБ).
 
Заинтересованите кандидати трябва да подготвят и изпратят заявление за участие (попълва се на български език), състоящо се от следните документи: име и данни за контакт; кратко описание на стопанството; представяне на проекта, което не трябва да надвишава 2 страници, като може да бъде предоставен и допълнителен материал под формата на DVD, снимки, брошури и др.
 
 
Селекцията на национално ниво ще се осъществи от жури, определено от евродепутата Владимир Уручев и партниращите организации, в съответствие с критериите за допустимост, посочени в регламента на наградата. Класирането и големият победител ще станат ясни по време на Първия национален форум на младите фермери. Събитието е уникално и иновативно по характер. Проявата ще се състои на 20 април в  Аграрен университет-Пловдив.
 
 
Право на участие за Европейската награда имат всички европейски фермери под 40-годишна възраст. Печелившият проект от всяка страна-членка ще се състезава с конкурентите си на европейско ниво. Основните критерии за оценка на проектите са използването на ноу-хау, нови методи и нови форми на технологиите в даден сектор или регион, чрез използването на иновативни методи в селското стопанство. Регламентът предвижда три награди – за най-добър проект, най-устойчив проект и най-иновативен проект.
 
Още полезни линкове:

Регистрация за участие във форума е достъпна тук.