Определена е ставката по екосхемата за разнообразяване на отглежданите култури (Еко-РОК).

Това става ясно от заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, за 2023 г. Ставката е в размер на 75,10 лева на хектар за земеделски стопанства до 10 ха.

Ставката за стопанства между 10 и 30 ха е 57,89 лева на хектар. А за стопанства над 30 ха - ставката е 31,29 лева на хектар.

Ето и екологичните практики, които се прилагат в стопанството за включване в екосхемата:
1.    в земеделските стопанства с площи обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури до 10 ха има най-малко 2 различни култури, като основната култура (културата с най-голяма площ) не превишава 90% от тези площи;
2.    в земеделските стопанства с площи обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури между 10 ха и 30 ха има най-малко 3 различни култури, като основната култура не превишава 75% от тези площи, а двете основни култури обхващат заедно не повече от 90% от тях;
3.    в земеделските стопанства с площи обработваема земя и/или площи, заети с медицински и ароматни култури над 30 ха има най-малко 4 различни култури, като основната култура не превишава 75% от тези площи, а трите основни култури обхващат заедно не повече от 90% от тях.

За целите на еко схемата под „култура" се разбира:
1.    култура от който и да е от различните родове, определени в ботаническата класификация на културите;
2.    култура от който и да е от видовете при Brassicaceae, Solanaceae и Cucurbitaceae;
3.    земя оставена под угар;
4.    треви или други тревни фуражи.