По 104,56 лв. на ха ще получат стопаните подали заявления за подпомагане по екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП). 

Тя е част от екосхемите за Кампания 2023 и е включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (2023 – 2027 г.) (СПРЗСР), информираха от пресофиса на аграрното министерство. 

Прилагането на интервенцията има доброволен характер от страна на земеделските стопани.

Ставката е определена със заповед на министъра на земеделието Георги Тахов. Вижте я тук