Със заповед на министъра на земеделието и храните Георги Тахов бе определен окончателния размер на плащането по интервенцията „Допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост“ (ДП-ОПДУ) за Кампания 2023 г., за един отговарящ на условията за подпомагане хектар на 230,76 лева/ха.

От тази ставка сумата в размер на 218,34 лева/ха е изплатена частично по-рано през годината. Първият транш по подпомагането в размер на 154 427 164 лв. беше изплатен на  на 46 334 бенефициери в края на март т.г. 


Предвижда се окончателното плащане да се извърши в срок до 30.06.2024 г.


Финансовата подкрепа по ДП-ОПДУ за Кампания 2023 г. бе увеличена с над 50% спрямо подпомагането за Кампания 2022, когато стопаните получиха по 140,81 лв./ха.

 


Подпомагането по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост се отпуска за първите до 30 ха заявени и допустими площи по Основното подпомагане на доходите за устойчивост (ОПДУ) за стопанства с размер до 600 ха.

За стопанствата с размер до 30 ха допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост е за съответния брой хектари, които са допустими по ОПДУ, напомнят от ДФЗ. 

За стопанства с размер 30 ха и повече допълнителното преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост е за 30 ха.

Важно условие за получаването на подпомагането е всеки стопанин да е отбелязал в заявлението си за Кампания 2023 желание за участие по интервенцията за допълнително преразпределително подпомагане на доходите за устойчивост.