8 застрахователни компании са сключили споразумение с ДФ „Земеделие” (ДФЗ) за прилагане на схема на държавна помощ „Помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция”, 2024 г., научи Агри.БГ от ДФЗ. Това са ЗК „Лев Инс“ АД, „Дженерали застраховане” АД, ЗАД „ОЗК - Застраховане“ АД, ЗД „Евроинс“ АД, „ДЗИ - Общо застраховане” ЕАД, ЗАД „Далл Богг: Живот и здраве“ АД, ЗАД „Алианц България” и    ЗАД „Армеец”. 


От 25 март 2024 г. земеделските стопани могат да кандидатстват по схемата за застраховане на селскостопанска продукция. Приемът на заявления ще продължи до 31 юли 2024 г. Финансовият ресурс по помощта за 2024 г. е 3 млн. лв., напомнят от ДФЗ. Срокът, в който стопаните трябва да предоставят застрахователните си полици в ДФЗ е до края на август т. г. 

 

Притеснителни факти около държавната схема за застраховане. Говори дългогодишен земеделец и застрахователен брокер


Средствата се предоставят под формата на заплащане на част от разходите за застрахователни премии по сключени застрахователни полици за застраховане на селскостопанска им продукция за съответния сезон. Не се покриват предварително извършени разходи за застрахователни премии преди подаване на заявление и издаване на удостоверение от ДФЗ.


Максималният размер на подкрепа, която може да получи един фермер, който отглежда овощни, зеленчукови, етерично-маслени култури и медицински култури, тютюн е до 70% от стойността на застрахователната премия. Стопаните, които застраховат зърнени култури (пшеница, ечемик и царевица) и маслодайни (слънчоглед и рапица), могат да получат до 50% от стойността на застрахователната премия.