Един от основните проблеми на всеки производител на царевица са щетите, причинени от царевичния стъблопробивач и нощенките, и свързания с тях риск от поява на микотоксини. Неприятелите от една страна могат значително да намалят добива, а наличието на микотоксини да направи невъзможна продажбата на продукцията.

КОРАГЕН® 20 СК предлага изключителен контрол на царевичния стъблопробивач и нощенките, което води до:

>> гарантирани високи добиви;
>> отлично качество на зърното;
>> възможност за постигане на висока цена и печалба при реализацията на продукцията

КОРАГЕН® 20 СК – най-висока степен на ефикасност

Царевичният стъблoпробивач (Ostrinia nubilaris) е много сериозен неприятел по царевицата, като напада и някои зеленчукови култури със стъбло, достатъчно голямо, за да може ларвата да навлезе в него.

При царевицата ларвата се храни с почти всички части на растението (листа, свила, стъбло, кочан), но най-сериозните повреди нанася по стъблата, прегризвайки в тях тунели, които впоследствие водят до пречупване на растенията. Допълнително, прегризаните тунели създават предпоставки за нападение от гъбни патогени и развитие на микотоксини.

КОРАГЕН® 20 СК контролира Царевичен стъблопробивач (Ostrinia nubilalis) и Нощенки (Helicoverpa armigera, Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis). Прилага се в доза 10-15 мл/дка. Третиране се препоръчва 5 до 7 дни след засичане на пик на летежа на възрастните и при достигане на ИПВ на царевичния стъблопробивач.

Поражения върху царевица:

В зависимост от климатичните условия и спецификите на отделните региони пик може да бъде засечен след 7-ми лист до изметляване на царевицата. За точно отчитане на този пик и извеждане на правилна борба е необходимо да бъдат поставени феромонови уловки. 

След засичане на пика на летежа на възрастните е задължително да бъде направено обследване на полето за наличие на яйчни групички по листата на царевицата и определяне на икономическия праг на вредност. За България той е 10 броя яйчни групички на 100 растения при царевица за зърно и 3 броя на 100 растения при царевица за семепроизводство. 

Ако няма заложени феромонови уловки, се препоръча обследването да се направи след наблюдаван засилен летеж на възрастните. Отново критерий за препоръчително третиране е достигането на ИПВ на царевичния стъблопробивач.

Само едно третиране с КОРАГЕН® 20 СК обикновено е достатъчно, за да се защитят царевичните култури от всички основни вредители от разред Lepidoptera. В региони с висока плътност на неприятелите може да е необходимо второ третиране с инсектицид.

КОРАГЕН® 20 СК – Постоянни и високи добиви

Високата плътност на царевичния стъблопробивач може значително да намали добива на царевица вследствие пречупването на стеблата и повреждането на кочаните, и да причини сериозни икономически загуби. Всяка ларва може да доведе до значително намаляване на доходността, което може да има тежки последствия за производителите на царевица.

КОРАГЕН® 20 СК действа върху яйцата, новоизлюпените ларви по време или скоро след излюпването, новоизлюпените ларви при контакт с изсъхналия работен разтвор при започване на движението им и новоизлюпените ларви при поглъщане, когато започнат първите вгризвания. Освен това, дълготрайното действие на КОРАГЕН® 20 СК може да предотврати появата и увеличаването на числеността на популациите от вредители. И двете характеристики правят КОРАГЕН® 20 СК надежден партньор, който увеличава потенциала за висок добив.

За повече информация се обърнете към търговските представители на ФМС Агро България