Площта на земеделските земи от остатъчния поземлен фонд, така наречените земи по чл. 19, предоставени на общините съгласно Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, е 5,8 млн. дка. Това съобщи земеделският министър Десислава Танева в отговор на депутатско питане.

Остатъчен поземлен фонд: Дават се още права на общините

С последните промени в Закона за подпомагане на земеделските производители мораториумът за продажба на тези земи беше удължен с още пет години, но пък се дадоха повече възможности на общините да се разпореждат с тях.

Депутати питат какво е състоянието на остатъчния поземлен фонд по области и колко са извършените разпоредителни сделки. Министърът дава информацията в табличен вид.

От посочените данни става ясно, че с най-голяма площ на земи по чл. 19 разполагат областите Благоевград (808 хил. дка), Хасково (570 хил. дка) и София (527 хил. дка).

Разпоредителните сделки за цялата страна са общо 16 223, като най-голям е техният брой в Хасковско (2679), Монтанско (1232) и Благоевградско (1181).

По отношение на площта, с която общините са се разпоредили, става дума за общо малко над 72 хил. дка. Най-активни са били сделките със земи по чл. 19 в областите Хасково (16 хил. дка), Шумен (7 хил. дка) и Кюстендил (5 хил. дка).