Сроковете за подаване,  разглеждане, одобрение, изпълнение и изплащане на проектите по извънредния прием по мярка 121 на Програмата за развитие на селските райони са изключително кратки. От ДФЗ обобщиха пред Фермер.БГ какви са сроковете: 
[news]

7 – 12 септември 2015 г. - прием на проекти по мярка 121 на ПРСР 2007-2013;
 
До началото на октомври 2015 г. проектите ще бъдат обработени и договорени в максимално кратки срокове. С това одобрените кандидати ще имат срок на изпълнение на договорите средно около месец, в който следва да закупят техниката. Съществува възможността кандидатите да започнат изпълнението на проекта след подаване на заявлението и преди сключването на договор, разбира се на собствен риск, като това е допустимо и съгласно Наредба № 8. 
 
Срокът, предвиден за подаване на заявки за плащане, е 20 ноември 2015 г. 
 
Плащанията от страна на ДФЗ трябва да бъдат извършени до края на 2015 година, съгласно измененията, които МЗХ ще направи в Наредба 8.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!