Министерство на земеделието и храните очерта общите условия при прилагането на всички схеми за обвързано подпомагане в сектор Плодове и зеленчуци. Статистиката сочи, само за една година размерът на заявените за подпомагане площи със зеленчуци полско производство се е удвоил, а площите с плодове са се увеличили с 50%. Заявените площи – оранжерийно производство нарастват с 16,5%. Най-голям ръст на заявените площи през 2016 г. спрямо предходната година се наблюдава при орехи (169%), сливи (55%) и череши (34%). А площите на всички подпомагани зеленчуци – полско производство нарастват през 2016 г. спрямо 2015 г., най- значително при тиквите (504%), пъпеши (204%), дини – 185%, градински фасул (166%), градински грах (98%). 
 
Общи условия при прилагане на схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци – полско производство са няколко. Подпомагане получават земеделски стопани с допустими площи от минимум 0,5 ха с включени в схемата плодове или зеленчуци. Минималният размер на заявените за подпомагане земеделски парцели е 0,1 хектара. При недостигане на определения добив, се прилага редукция на заявените площи, като добивите се доказват само с официални счетоводни документи - фактури и за физически лица – касови бележки. 
 
Прилага се модулиран размер на подпомагането: ставка за първите 30 допустими хектара по схемите на всички стопанства и ставка за допустимите площи над 30- ия хектар. Ще се прилагат забраните за изкуствено разделяне на стопанствата. 
 
Ясен е и общият бюджет по различните Схеми за обвързана подкрепа при плодовете. При Схема 7, Обвързано подпомагане за плодове (основна група), годишният бюджет е в размер на 31 997 044. Тук ставката е модулирана в размер на 1 607 лева/ха - за първите 30 хектара и по 1 071 лева/ха - за площи над 30- ия хектар. На подпомагане подлежат: - Ягоди - Малини - Ябълки - Круши - Кайсии и зарзали - Праскови и нектарини - Череши – Вишни. От списъка са изключени орехите, които няма да бъдат подпомагани и сливи и десертно грозде, за които се създава отделна схема. 
 
Схема 13, Обвързано подпомагане за плодове - сливи и десертно грозде, годишният бюджет е 7 167 402. Отново модулирана ставка: 980 лева/ха - за първите 30 хектара и по 653 лева/ха - за площи над 30-ия хектар. Подпомагат се земеделски стопани с допустими площи от минимум 0,5 ха със сливи (Prunus domestica) и/или десертно грозде. Тук подпомагането се запазва, но с намален размер спрямо ставката за основната група. 
 
 
Относно обвързаната подкрепа при зеленчуците: Схема 8, Обвързано подпомагане за зеленчуци (основна група), е с общ бюджет от 28 158 374. Ставката за схемата е модулирана в размер на 2 179 лева/ха - за първите 30 хектара и по 1 453 лева/ха - за площи над 30- ия хектар. Подпомагат се следните зеленчуци: 
Полско производство: - Домати - Пипер - Краставици и корнишони - Кромид лук-зрял - Патладжан - Моркови - Чесън-зрял – Картофи. От списъка са изключени: зеленият фасул, зеленият грах и тиквите, които няма да бъдат подпомагани и главесто зеле, дини и пъпеши, за които се създава отделна схема. 
 
По Схема 14, Обвързано подпомагане за зеленчуци (зеле, дини и пъпеши), е отпуснат бюджет от 4 667 430. Тук отново имаме модулирана ставка в размер на 589 лева/ха - за първите 30 хектара и 393 лева/ха - за площи над 30-ия хектар. По схемата се подпомагат земеделски стопани с допустими площи от минимум 0,5 ха с главесто зеле, дини и пъпеши; Подпомагането за тях се запазва, но с намален размер спрямо ставката за основната група. 
 
 
При Схемите за обвързана подкрепа при оранжерийното производство, нещата стоят по следния начин: Кандидатите могат да получат субсидиране по Схема 9, Обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци, общият бюджет е в размер на 7 878 017. Имаме пълен размер на ставката от 1 121,5 лева/дка при достигане на определен добив: Домати - 22 400 кг/дка; Краставици – 32 000 кг/дка; Пипер – 8 500 кг/дка. Подпомагат се земеделски стопани с допустими площи от минимум 0,5 ха от следните зеленчуци: 
Оранжерийно производство: - Домати - Пипер – Краставици.
 
Минималният размер на заявените за подпомагане земеделски парцели е 0,1 хектара. Условие за допустимост по схемата е да се постигне минимален добив. При недостигане на определения добив, се прилага редукция на заявените площи. 
 
 
При обвързаната подкрепа за протеиновите култури също има една схема за кандидатстване - Схема 9, Обвързано подпомагане за протеинови култури, която е с годишен бюджет от 31 028 304. Индикативен размер на ставката за 2016 г. е 214 лв./ха.
 
По схемата се подпомагат  земеделски стопани с допустими площи от минимум 0,5 ха от следните култури: - фасул-зърно - леща - нахут - грах-фуражен за зърно - фъстъци - соя - бакла - люцерна - еспарзета - фий - детелина - вигна - бурчак - лупина – звездан, като минималният размер на заявените за подпомагане земеделски парцели - 0,1 хектара.
 
 
Вижте подробните изисквания за всяка една от схемите: