Уникалната опитна винарска изба на 130 години представи Институтът по лозарство и винарство в Плевен, информират от Селскостопанската академия.

Вече може да се кандидатства по новата мярка за лозаро-винарския сектор

Тя е създадена през 1892 г. като учебна изба към съществуващото вече Лозаро-винарско училище в Плевен, разказва ученият от Института доц. д-р инж. Татяна Йончева. По думите ѝ днес в нея се съхранява една от най-старите колекции от вина в България, включваща експонати от първите реколти на избата, вина от интродуцирани, местни сортове и от сортове, създадени в института. 

Ежегодно енотеката се обогатява с нови партиди бутилирани вина -най-доброто от всяка реколта. 

“Вината в избата се съхраняват при оптимални за тази цел условия. Целогодишно температурата в помещенията е около 15°С, поддържана по естествен път, тъй като избата се явява вкопана в склон, а дебелината на зидовете е около 1 метър”, обяснява експертът и акцентира: 

Стените и таваните са покрити с благородна плесен, пренесена от избите във винарския район Токай (Унгария).

Тази специална плесен е ключова за поддържането на оптимална относителна влажност в помещенията, подходяща за отлежаване на вината. В избата са разположени също и пюпитри с експонати от експериментално производство на естествено пенливи вина по класически метод, провеждани в средата на миналия век. 

Енотеката се обогатява ежегодно и с вина и други напитки от български и чуждестранни производители, получени от Института като подаръци по случай годишнини, конференции, симпозиуми и други, споделят още от Института.