Наближава крайният срок за кандидатстване по Схемата за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия през 2014 г. - 9 април (четвъртък). До тази дата могат да кандидатстват и стопаните от областите Смолян и Кърджали за de minimis за щети, нанесени от снеговете през месец март 2015 г.
 
Фермер.БГ публикува пълния списък на текущите приеми по държавни помощи и схеми за кредитиране на Държавен фонд Земеделие:
 
Държавни помощи:
 
Схемата „Помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“ - 23 март – 31 август 2015 г.
 
Схемата за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия, настъпили през 2014 г. - 23 март – 9 април 2015 г.
 
Националната програма за контрол на почвените неприятели по картофите от сем. Телени червеи (Elateridae). - 1 април – 15 май 2015 г.
 
Държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птици” за 2015 г. - 1 април – 30 април 2015 г.
 
Държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине” за 2015 г. - 1 април – 30 април 2015 г.
 
Схема за качество за производство на семена и посадъчен материал - 1 април – 30 април 2015 г.
 
Помощ de minimis на земеделски стопани от области Смолян и Кърджали, пострадали от неблагоприятните климатични условия през месец март 2015 г. - до 9 април 2015 г.
 
Кредитиране:
 
Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство – целогодишно
 
Схема за кредитиране със средства на ДФ „Земеделие” на лица с одобрени проекти по „Национална програма по пчеларство за тригодишния период 2014 – 2016 година” - Срокът за подаване на документи по схемата е до 31.07.2015 г.
 
Схема за рефинансиране на кредити, отпуснати от търговските банки за проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - до 30 април 2015 г.  

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!