Със заповед e определена ставката за подпомагане за един допустим хектар по Схемата за плащане за селскостопански практики, които са благоприятни за климата и околната среда за Кампания 2020 г.

Още плащания идват в края на седмицата

Тя е в размер на 133,82 лв./ха, съобщиха от пресофиса на земеделското министерство.

За предходната година ставката бе в размер на 122,67 лв./ха, а за Кампания 2018 г. - 122,84 лв./ха.

Схемата за зелените директни плащания е задължителна за прилагане от държавите членки и от земеделските стопани, получаващи плащания по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП).

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) ще изплати средствата на земеделските стопани по схемата в петък, 23 април 2021 г., допълват от министерството.