Днес, 26 януари, се проведе онлайн заседание на Консултативен съвет по тютюна. Една от точките в дневния ред бяха ставките за преходна национална помощ за тютюн – кампания 2020 г. 

Тютюнопроизводителите също настояват за de minimis

Заявителите общо за всички сортови групи са 41 528, съобщиха от Национална асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 (НАТ-2010).