Със заповед на министъра на земеделието Явор Гечев е определена ставката на плащането по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2022 г. Това съобщиха от пресофиса на Министерството на земеделието. 

Тя е в размер на 195,95 лв. на хектар.

Плащането ще се извърши в сроковете, посочени в утвърдения индикативен график на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Според Индикативния график, това трябва да стане до 10 юни

През месец декември 2022 г. по СЕПП Фондът изплати 660 972 103 млн. лева на 54 067 стопани.

Ставка по схемата за оторизациите през декември бе 194,29 лв./ха.