От новия програмен период преходната национална помощ ще се отпуска с нова референтна година. Тютюнопроизводителите ще могат да изберат една от трите години – 2016, 2017 или 2018 г., през която са били регистрирани и са заявили съответните количества, а за стопаните с говеда, които кандидатстват за необвързано с производството подпомагане, ще важи 31 декември 2018 г.

Вижте заседанието, което се излъчваше от Фейсбук страницата на Министерството на земеделието, ТУК 

По време на представянето на проекта на Стратегически план пред Комисията по земеделие стана ясно още, че Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС), които стоят в основата на т.нар. предварителна условност, вече стават задължителни за получаване на базовото плащане на площ. 

От Министерството на земеделието увериха, че земеделските стопани добре познават тези стандарти. Разликата е, че досега за тяхното изпълнение те получаваха допълнително финансиране под формата на зелени директни плащания. От 2023 г. обаче те ще бъдат задължителни.

Директните плащания продължават да се делят основно на две групи – необвързани и обвързани с производството. В рамките на необвързаните плащания са включени следните интервенции:

  • Основно подпомагане на доходите за устойчивост (досегашната СЕПП). Запазено е изискването за минимална площ от 0,5 ха, като задължително се спазва предварителната условност. По тази интервенция за предвидени около 48% от бюджета за директни плащания;
  • Допълнително подпомагане на доходите за устойчивост (досегашното преразпределително плащане). За него се заделят 10% от тавана на директни плащания. Идеята е малките и средни земеделски стопани да получат плащане за първите 30 ха за стопанства до 600 ха;
  • За младите стопани минималното ниво на подпомагане по регламент е в размер на 3% от пакета за директни плащания, които се разпределят между двата стълба. Специално по Първи стълб са предвидени 2%;
  • За малки стопанства се заделят 0,36% от бюджета. Подпомагането е с кръгла сума до 1250 евро. Те обаче няма да бъдат изключени от предварителната условност, тоест ще трябва да отговарят на всички базови изисквания;
  • България е една от 4-те държави членки, която ще продължи да прилага Специално плащане за памук и то така, както е разписана в регламента за Стратегическите планове;
  • В новата ОСП  25% от годишния бюджет по директните плащания ще бъдат насочени към екосхеми

За обвързаните плащания ще се отделят 13+2% за протеинови култури. В сектора на животновъдството обвързаната подкрепа се насочва към 9 интервенции за овцевъдство, говедовъдство и биволовъдство.

Отделят се специални интервенции за животните, които са включени в развъдни програми и добиват по-голямо количество продукция. Отделено е внимание и на животните в планински райони и на автохтонните породи. Новото е, че се въвежда ограничение на възрастта на животните, а в някои от интервенциите са завишени количеството продукция за доказване на реализация.

В сектора на плодовете и зеленчуците са запазени всички подпомагани до момента култури. Новото е, че земеделските стопани ще трябва да използват сертифициран посевен и посадъчен материал, за да гарантират по-високо ниво на производство.

Запазва се интервенцията за протеинови култури, която заема 2% от бюджета за директни плащания. Тя ще се прилага както досега.

Добавена е интервенция за земеделските стопани, които отглеждат плодове и зеленчуци в планински и полупланински райони в стопанства до 1,5 ха. На подпомагане подлежат всички видове култури, които са включени в останалите интервенции.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg