Размерът на плащането за един отговарящ на условията за подпомагане хектар по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2020 г. е 212,48 лв./ха.

Месец юни изчиства директните плащания

Окончателната ставка е определена със заповед на служебния земеделски министър проф. Христо Бозуков. Тя е публикувана на интернет страниците на Министерството на земеделието и на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Контролът за изпълнението на заповедта е възложен на заместник-министъра на земеделието Явор Гечев.

Самото плащане е заложено до 10 юни, показва справка в индикативния график на ДФЗ. На 16 декември 2020 г. Разплащателната агенция направи първия транш от 683 361 861 лв. на 54 760 земеделски стопани. Тогава изчисленията бяха извършени по индикативна ставка от 210,17 лв./ха. 

За сравнение миналата година окончателното плащане беше направено на 4 юни, когато ДФЗ доплати над 74 млн. лв. по СЕПП за Кампания 2019 при ставка от 194,58 лв./ха. Тогава общо оторизираните средства по схемата достигнаха 711,9 млн. лв.