Националната асоциация на зърнопроизводителите публикува списък с разрешените органични торове, приложими по Екосхема 3 - за запазване и възстановяване на почвения потенциял -насърчаване на зелено торене и органично наторяване (Еко-ЗВПП).

Председателят на асоциацията Илия Проданов ни обясни повече.

“Миналата седмица беше публикуван проект за промяна на Наредба №3. Доста неща бяха променени в частта му за екосхемата, точно по темата за почвените подобрители. В тази промяна пише, че 15 дни след приключване на срока по кампанията за очертаване - 30 юни, БАБХ изготвя извадка от списъка на регистрираните български препарати за органично торене и го изпраща на Държавен фонд “Земеделие”.

Никъде не беше записано, че този списък следва да бъде публичен. 

Ние пуснахме писмо до Министерството на земеделието, с което казваме, че за да няма злоупотреби от страна на различни фирми, които всички знаем, че обикалят и обясняват как само техния продукт щял само да бъде подпомаган по екосхемата, и всякакви подобни спекулации, този списък трябва да бъде публичен. 

От министерството пуснаха заповед, въз основа на която БАБХ трябва да го публикува на интернет страницата си. Това стана днес (30.05.)

В списъка са посочени имената, притежателите на удостоверение, съствавът и приложението на стотици органични торове, органични почвени подобрители, микробиални торове и биологично активни вещества. 

ВИЖТЕ СПИСЪКА 

Проданов подчерта, че този списък не е на всички продукти, които ще могат да се използват от земеделските производители, решили да прилагат екосхемата.

“Той е за българските регистрирани продукти”, добави той и продължи. “В наредбата много ясно е записано, че европейски продукти ще могат да се използват на базата на сертификат за регистрация, плюс етикет със съдържанието”. 

Ако този списък не бе станал публичен, щяха да са налице още повече злоупотреби с доверието на земеделските производители от страна на недобросъвестни търговци, предлагащи подобни продукти, както вече няколко месеца се случва.

“Национална асоциация на зърнопроизводителите винаги е била коректив на Министерството на земеделието. Имаме една единствена цел: да защитава интересите на българските земеделци.”, се казва в съобщение на асоциацията.