След поредица от протести и обсъждания с представители на бизнеса Националната агенция за приходите (НАП) обяви новите решения, свързани със смяната на касовите апарати и използването на софтуер за управление на продажбите на търговските обекти (СУПТО).
 
 
Срокът за преоборудването се удължава с шест месеца до края на септември тази година за всички търговци - регистрирани и нерегистрирани по ДДС, които използват такъв софтеур. Те ще трябва да изпълнят изискванията на Наредба Н-18 до края на септември 2019 г., така че всяка тяхна сделка да се отчита и в системата на НАП онлайн в реално време.
 
„Тези търговци ще могат да продължат да ползват старите си касови апарати до 30 септември 2019 г. като от началото на октомври няма да се допуска едновременната употреба в един търговски обект на касов апарат и софтуер за продажбите, ако те не са свързани“, подчертаха данъчните.
 
За лицата, които не използват софтуер за управление на продажбите, сроковете остават непроменени.
 
Фирмите, регистрирани по ДДС, които не ползват софтуер, а отчитат продажбите си само с касов апарат, са длъжни да го сменят или модифицират до края на март 2019 г.
 
Фирмите без регистрация по ДДС, които не ползват софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати до края на юни 2019 г.
 
До 29 март 2019 г. е срокът, в който собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, трябва да подадат информация в НАП за електронните си платформи.
 
 
В следващите дни предстои да бъде публикуван проект за изменение на Наредба Н-18, в който ще бъдат уредени новите срокове. Проектът ще бъде предложен за обществено обсъждане. Ще продължат и срещите на експерти на НАП и представители на бизнеса за спорните моменти.
 
                                 Ето кои са важните крайни срокове според проекта за промени в Наредба Н-18: 
 
29.03.2019 г.
Собствениците на електронни магазини, стартирали дейност преди 29 декември 2018 г. и получаващи плащания в брой или с банкови карти, подават информация в НАП чрез портала за електронни услуги на агенцията.
 
31.03.2019 г. 
Смяна или модифициране на касовите апарати на регистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.
Бензиностанциите посочват данни за размера на ДДС, акциз, покупна и продажна цена на горивата във всяка касова бележка.
 
30.06.2019 г.
Смяна или модифициране на касовите апарати на нерегистрираните по ДДС лица, които не ползват СУПТО.
Смяна на електронните системи с фискална памет на бензиностанциите.
 
30.09.2019 г.
Всички търговци - независимо от това дали са или не са регистрирани по ДДС, използващи софтуер за управление на продажбите, трябва да сменят или модифицират касовите си апарати и да приведат използвания от тях софтуер в съответствие с нормативните изисквания. От 1 октомври 2019 г. софтуерът следва да управлява всички фискални устройства, намиращи се в търговския обект.
 
31.12.2019 г.
Ползвателите на Интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност (ИАСТУД), най-често ползвани в големите търговски вериги, трябва да ги приведат в съответствие с изискванията на наредбата.