В края на месец юни или началото на юли се очаква старта на прием на проекти по мярка 6.1 от новата Програма за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020. Вече са ясни и критериите за точкуване, като ще се опитаме да ви представим най-важните от тях и максималният възможен брой точки за всеки един критерии:

 

- Проекти, които се изпълняват от бенефициенти, които имат завършено средно и/или висше образование в областта на селското стопанство, ветеринарната медицина или икономическо образование със земеделска насоченост : +10 точки

- Проекти, които се изпълняват в сектор „Животновъдство”: +26 точки

* В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни и планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на животни, 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни се умножава по коефициент 0,001625. Към получения резултат се добавят 6 точки.

Пример: = СПО*0,001625+6

* В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва животни, а планираното увеличение на СПО на стопанството не е изцяло с отглеждане на животни, 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване животни се умножава по коефициент 0,001625. Към получения резултат се добавят 3 точки.

Пример: = СПО*0,001625+3

 

* В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване не включва животни, а планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на животни : +6 точки

 

- Проекти с дейности насочени в сектор „Плодове и зеленчуци” - проекти, при които СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване и/или увеличението на икономическия размер измерен в СПО към периода на изпълнение на бизнес плана се формират от отглежданите и планирани за отглеждане култури в обхвата на сектор "Плодове и зеленчуци": +26 точки

* В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури от сектор "Плодове и зеленчуци" и планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с отглеждане на култури от този сектор, 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури от сектор "Плодове и зеленчуци"се умножава по коефициент 0,001625. Към получения резултат се добавят 6 точки.

Пример: = СПО*0,001625+6

* В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване включва култури от сектор "Плодове и зеленчуци", а планираното увеличение на СПО на стопанството не е изцяло с отглеждане на култури от този сектор, 1 евро СПО формиран от отглежданите към момента на кандидатстване култури от сектор "Плодове и зеленчуци" се умножава по коефициент 0,001625. Към получения резултат се добавят 3 точки.

Пример: = СПО*0,001625+3

* В случай, че СПО на земеделското стопанство на кандидата към момента на кандидатстване не включва култури от сектор "Плодове и зеленчуци", а планираното увеличение на СПО на стопанството е изцяло с култури от този сектор: +6 точки

 

ЦЯЛАТА ТАБЛИЦА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ТОЧКИТЕ ВИЖТЕ ТУК 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!