От днес животновъдите получиха по банковите си сметки субсидии в размер на 70% от ставката за глава животно по схемите за обвързано подпомагане за 2015 г. Ставките за първия транш са изчислени съгласно европейски Регламент където е записано, че по отношение на референтната 2015 година държавите-членки могат да отпускат авансови плащания в размер до 70% при директните плащания.


Размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно по схемите за обвързано с производството подпомагане на животни за 2015 г. е определен със заповед на министъра на земеделието и храните (Заповед № РД09-707 от 14.10.2015 г. за определяне на ставки за обвързано с производството подпомагане за животни)

 

От Държавен Фонд Земеделие съобщиха за Фермер.БГ определените ставки за първия транш по схеми:
 

Схема

Ставка (евро)

Ставка(лв)

70% от ставката (евро)

1. По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави

131,4

257

91,98

2. По Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници

128,85

252

90,19

3. По Схемата за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол

193,27

378

135,28

4. По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки

46,02

90

32,21

5. По Схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол

34,77

68

24,33

6. По Схемата за обвързано подпомагане за биволи

260,25

509

182,17

 

 

 

 


Защо някои животновъди може да получат по-малко плащане?

 

От ДФЗ правят утчнението, че определената за първия транш ставка не означава автоматично умножаване на броя животни по сумата. За да получи субсидия, всеки фермер трябва да отговаря на условията, разписани в Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.(Наредба №3 на МЗХ за условията и реда за прилагане на схемите за Директни плащания - Условията за кандидатстване и допустимост по схемите за обвързано подпомагане за животни са разписани от чл.19 до чл. 27 в Наредбата)

 

Пълен размер субсидия от първия транш (70% от ставката) са получили само животновъдите, които отговарят на всички нормативни изисквания.


От Фонд Земеделие дават и няколко примера защо е възможно да се получат различни субсидии от определените ставки:

Ако един животновъд не е спазил условията за съответната схема, той няма да получи подпомагане или то ще е с наложени редукции. 

Субсидията, която ще получи фермер, който има санкция за предходната кампания, ще е по-ниска, тъй като дължимата сума ще му бъде удържана.

Субсидията за даден фермер ще е по-ниска от определената ставка и в случай, че този фермер има санкционирани животни.


При неспазване на условията за кръстосано съответствие и/или закъснения при кандидадатстване, също има намаление на подпомагането.


Случаите, в които самите животновъди не са сигурни по коя схема очакват подпомагане, могат да доведат до погрешно "смятане" на ставките.


София БЕЛЧЕВА

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!