България пое ротационното председателство на ЕС на 1 януари 2018 г. Председателството ще работи за "сигурна, стабилна и солидарна Европа", а трите основни послания са "консенсус, конкурентоспособност и кохезия". Страната ни предстои да бъде домакин на редица събития.
 
 
Ето кои са събитията, организирани от земеделското министерство по време на българското председателство:
 
Март 2018 г.
На 8 и 9 март ще се състои Конференция за регионализация на заболяванията по животните – Трансгранични болести по животните, актуални за ЕС. След това, на 12 и 13 март, ще се проведе Съвместен управителен комитет по ветеринарно споразумение с Канада.
 
Април 2018 г.
От 10 до 13 април ще се проведе Неформална среща на генералните директори по горско стопанство в ЕС. От 18 до 20 април пък е заложен провеждането на Форум на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“. Събитието ще се организира от Института за агростратегии и иновации, като МЗХГ е партньор. Следва изнесено заседание на Главните ветеринарни служители от 24 до 27 април.
 
Май 2018 г.
От 2 до 4 май ще се проведе неформално заседание на Работната група на ръководителите на фитосанитарни служби. А на 24 и 25 май ще се състои 43-тата конференция на директорите на разплащателните агенции.
 
Юни 2018 г.
Месец юни ще бъде наситен със събития, започващи още с настъпването му. От 3 до 5 юни ще се проведе неформална среща на министрите на земеделието, заедно с изнесено заседание на Специалния комитет по сеслко стопанство.
 
[news]
На 5 и 6 юни ще се състои Четвъртата годишна конференция на ЕС относно финансовите инструменти на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Събитието ще се организира от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ на ЕК и Европейската инвестиционна банка, като МЗХГ е партньор на форума.
 
От 21 до 23 юни пък ще се състои неформално заседание на Работната група на генералните директори по рибарство. Събитието ще се проведе в Бургас.
 
През месец юни е заложено и провеждането на конференция на високо ниво за рибарството в Черно море, но все още не е уточнена точната дата.
 
Освен събитията в страната тази година ресорното министерство за първи път е страна партньор на международно изложение „Зелена седмица“, което се провежда в Берлин. В рамките на форума министър Порожанов ще бъде официален гост. Седмицата след откриване на изложението пък, той ще бъде изслушан в Комисията по земеделие и развитие на селските райони и в Комисията по рибно стопанство в Европейския парламент.