Актуализиран е регистърът на първи изкупвачи на сурово краве, овче, козе и биволско мляко. Той се изготвя съгласно чл. 55д, ал. 4 от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и е публикуван на страницата на Министерството на земеделието на 17 септември.

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

В таблица са посочени 368 фирми с адрес, телефон и имейл за връзка, както и видът на изкупуваното мляко. Най-много изкупвачи оперират в района на Пловдив – 42. Следват Хасково с 24 фирми, Сливен и Смолян с по 22. В другия край на класацията са Перник с едва 2 и Видин – с 3.

Всички фирми, с изключение на 20, изкупуват краве мляко. Има и такива, които са се насочили само към един вид мляко. Специално за козе мляко фирмата е една – Козле ООД в Разлог, а за овче мляко – 9.

Преди десетина дни, на 10 септември, ресорното министерство актуализира и таблицата със среднопретеглената изкупна цена на млякото в България, докладвана на ЕК. Данните са актуални към месец юли – август 2021 г. и цените без ДДС са следните:

•    Краве мляко – 0,64 лв./кг;
•    Овче мляко – 1,36 лв./л;
•    Козе мляко – 0,85 лв./л;
•    Биволско мляко – 1,29 лв./л.

Статистиката е изготвена от Дирекция „Животновъдство“ за Европейската обсерватория на пазара на млякото, откъдето правят уточнението, че цената на кравето мляко се изчислява в килограми, а на другите видове млека – в литри.