Директното субсидиране на животновъдството в периода 2015-2020 г.  ще продължи да се прилага според броя на животните, които отглеждат фермерите, тъй като европейските правила относно директните плащания не позволяват директно подпомагане на количеството произведено мляко. По отношение подпомагането на млекопроизводителите през периода 2015-2020, са разработени и ще бъдат прилагани следните схеми за директни плащания :
 

- Схема за обвързано подпомагане за млечни крави ( допустими са стопанства с 10 и повече млечни крави с предназначение за производство на мляко);
- Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и/или месодайни крави под селекционен контрол ( предназначена за стопанства с 10 и повече млечни крави) ;
- Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки (предназначена за стопанства с 10 до 49 овце-майки и/или кози-майки);
- Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под селекционен контрол (предназначена за стопанства с 50 и повече овце-майки и/или кози-майки. Подпомагането е за животните, които са под селекционен контрол);
- Схема за обвързано подпомагане за биволи (предназначена за стопанства с 10 и повече биволи);

 

ВИЖТЕ УСЛОВИЯТА ЗА КРАВИ ПОД СЕЛЕКЦИОНЕН КОНТРОЛ

 

ВИЖТЕ ВСИЧКИ СХЕМИ ЗА ОБВЪРЗАНО ПОДПОМАГАНЕ 2015-2020
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!