Промените в Закона за ветеринарно-медицинската дейност, които в момента се разглеждат, са продиктувани от редица събития – провала в изпълнението на ДПП, ситуацията със Син език, Шап, Шарка по овцете от последните години, случаите с Антракс от тази година и т.н. С промените се въвеждат и изисквания на европейското законодателство. Това обяви на среща с животновъди във Велико Търново Цвятко Александров, Началник отдел "Здравеопазване на животните" в Българската агенция по безопасност на храните, предаде репортер на Фермер.БГ.
 
Сред промените, които се предлагат в ЗВМД предстои:
 
Въвеждане на 3-годишна държавна профилактична програма;
Разписване на текстове, които да гарантират по-тясна връзка между фермер – регистриран ветеринарен лекар и държавен ветеринарен лекар;
Изискване за регистрация ветеринарен лекар да посещава регистрирания животновъден обект през определен период от време;
Стопаните да уведомяват регистрирания ветеринарен лекар при всяко съмнение за заболяване на животно и повишаване на глобите в случай, че не се предприеме тази стъпка.
Създаване на постоянни екипи от ветеринарни лекари от системата на БАБХ , които да потвърждават или отхвърлят при съмнения, особено опасни болести Син език, Шап по животните, Нодуларен дерматит и др.
Регистрираните ветеринарни лекари да сключват договори с ОДБХ, на чиято територия ще извършат ДПП.
Ще се рагламентира беззаконното движение на животни.
Въвежда се забрана за отглеждане на животни, на които не е извършена ДПП.
Всеки животновъден обект подлежи на регистрация в БАБХ.
Регистрираните ветеринарни лекари да въвеждат данни в Интегрираната система на БАБХ в срок до 48 часа от настъпване на дадено събитие (раждане на животно, смърт на животно).
Лицензът за превозване на животни става 5-годишен, а не безсрочен, както е до сега.
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!