До края на 2020 г. Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ) ще разплати 1,7 млрд. лева на земеделските стопани. Сумата ще бъде разпределена за различните схеми и мерки от директните плащания за Кампания 2020, както и за държавните помощи. 

Фермери, може да подавате заявления за отстъпка от акциза за газьола

Вижте предстоящите плащания по месеци, заложени в индикативния график на ДФЗ.

Август

На 28 август ДФЗ преведе 4 132 191 лв. на 4 667 стопани с 590 313 пчелни семейства по извънредната минимална държавна помощ de minimis. Помощта имаше за цел да компенсира пчеларите във връзка с лошите метеорологични условия, извънредното положение и противоепидемични мерки, свързани с разпространението на коронавирус (COVID-19) в страната, както и заради проблеми с отравяния на пчели при провеждане на растителнозащитни мероприятия, които водят до унищожаване на пчелни семейства.

ДФЗ изплати над 4, 132 млн. лв. на пчеларите по de minimis

Септември

В периода 1 септември - 10 септември трябва да стартира първото плащане по de minimis за земеделските стопани, отглеждащи крави юници, биволи, овце майки и кози-майки.

В периода 8 септември - 20 септември 2020 г. започва плащането към земеделските стопани по de minimis за плодове и зеленчуци, винени лозя и маслодайна роза, както за пропаднали площи (плодове и зеленчуци) под 100%.

Изплащането на еднократната помощ по мярка COVID-1 ще е в периода 28 септември – 2 октомври 2020 г.

Октомври

Индикативните плащания през този месец започват от 10 октомври. Между 10 и 20 октомври ДФЗ ще плати държавната помощ за компенсиране на загубите за пропаднали площи от неблагоприятни климатични условия.

В периода 10 октомври - 20 октомври 2020 г. ще се изплати първият транш по Схемата за преходна национална помощ за говеда и биволи, необвързана с производството (ПНДЖ 1).

А няколко дни по-късно, на 26 октомври (в периода 20-31 октомври по индикативни данни), ще се преведат и сумите по Схемата за преходна национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

Изплащат 56,6 млн. лв. на животновъди с кредити

Ноември

Плащанията тук също започват от 10-о число. В периода 10-20 ноември ще бъдат изплатени сумите по мярка COVID-2. 

От 20 до 30 ноември 2020 г. ДФЗ ще преведе средствата за намален акциз върху газьола.

Декември

Най-големите плащания винаги се оставят за месец декември - като подарък преди Коледа за земеделските стопани. Тази година, по индикативни данни, също няма да е по-различна. Още в началото на месеца ще започнат плащанията по схемите за обвързано подпомагане в сектор „Животновъдство“. Те са заложени за първата десетдневка на декември.

От ДФЗ припомнят, че оторизациите по схемите и мерките, при които са налице площи/животни/пчелини, заявени по биологичен начин или в преход към биологично производство, ще бъдат направени едва след като бъдат извършени всички необходими проверки за биологичното състояние на стопанствата.

Субсидиите по мярка 13 „Плащания за райони с природни или други специфични ограничения“ (НР1/НР2/НР3) са заложени за изплащане в периода 10 – 20 декември 2020 г.

А най-голямото и чакано плащане в сектора - това по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), ще бъде наредено на 16 декември 2020 г. В индикативния график то е заложено в периода 10-20 декември, като това плащане, както обикновено, ще бъде по първоначалния слой.