След свръхпроизводство на розов цвят тази пролет, срив на изкупните цени и протести на земеделски стопани от бранша Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) подготви нов Закон за маслодайната роза.
 
 
Проектът е публикуван на сайта на министерството за обществено обсъждане, като срокът за внасяне на мнения по проекта е до 4 ноември тази година.
 

Основната промяна

 
Проектът предвижда създаването на национален публичен електронен регистър, в който ще се вписват розопроизводителите, розопреработвателите и обектите за производство на продукти от цвят на маслодайна роза. Предложението е регистърът да се поддържа от МЗХГ.
 
Тази идея засега не среща одобрението на Дирекция „Модернизация на администрацията“ на Министерския съвет. 
 
„Създаването на национален публичен регистър на производители и преработватели на маслодайна роза предполага въвеждане на нов регулаторен режим, с който се увеличава регулаторната тежест“, заявяват експертите на Дирекцията в писмено становище към проекта.
 
Според тях е необходимо да се изясни в какво се изразява „оптимизирането на административната тежест. Оттам изтъкват, че облекчаването на дейността на администрацията, като резултат от закона, не представлява намаляване на тежестта за бизнеса.
 
 
От проекта не става ясно дали за вписването в регистъра ще се дължат такси и в какъв размер ще бъдат те. Подробно обаче са разписани наказанията за производители на розов цвят, преработватели и собственици на обекти за производство на продукти от българска роза. Ако фермер добива розов цвят, без да е регистриран, се предвижда глоба от 500 до 1000 лв., а за предприятията ще има имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.
 
Законът изисква също насажденията от маслодайна роза да се създават
 

задължително от сертифициран посадъчен материал

 
с доказан произход, който отговаря на изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал.
 
Мотивите на министелството подчертават, че приемането на нов Закон за маслодайната роза се налага, тъй като в момент не съществува европейска и национална нормативна уредба, която да регламентира създаването, отглеждането и идентификацията на насаждения от маслодайна роза, изкупуването и преработката на розов цвят, производството и етикетирането на продуктите от цвят на маслодайна роза, включително на продукта със защитено географско указание „Българско розово масло“.