Държавен фонд „Земеделие“ актуализира графика си за текущите приеми по схемите за държавни помощи.
 
Схема за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения, ще бъде отворена на 30 октомври, като приемът ще продължи до 13 ноември 2017 г. 
 
 
По схемата за контрол на вредителите могат да кандидатстват земеделски стопани за трайни насаждения, ягоди и малини през зимния период.
 
От 20 март продължава приема по схемата за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция. Срокът на приемане на заявления е до изчерпване на ресурса, но не по-късно от 31 август.