Държавен фонд Земеделие публикува списък с актуалните приеми, актуални в началото на 2016 година.

 

Селскостопански пазарни механизми

 

Схема

Срокове за прилагане

Доставка на пресни плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод“ за учебната 2015/2016 година

2 ноември 2015 г. –

13 май 2016 г.

Схема на ЕК за интервенционно изкупуване на обикновена пшеница

1 ноември 2015 г. –

31 май 2016 г.

Извънредна схема на ЕК за помощ за частно складиране на някои видове сирена

6 ноември 2015 г. –

15 януари 2016 г.

Схема за помощ за частно складиране на свинско месо

от 4 януари 2016 г.

 

 

Кредитиране

 

Схема

Срокове за прилагане

Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство

Целогодишно

Прием на заявления за разсрочване на предоставените през периода 2008-2010 г. и 2012 г. кредити за закупуване на фураж

14 декември 2015 г. –

29 януари 2016 г.

 

Селскостопански пазарни механизми

 

Схема

Срокове за прилагане

Прием на заявления по мярка “Преструктуриране и конверсия на лозя” от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 г.

11-26 януари 2016 г.