Възможностите за популяризиране на българската земеделска продукция чрез туризма бяха обсъдени днес по време на втората кръгла маса, посветена на винено-кулинарните дестинации „Източна Тракия“ и „Стари столици“. Дискусията е част националния проект „Сподели България“.
 
 
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по лозата и виното инж. Красимир Коев, зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева и областният управител на Габрово Невена Петкова разговаряха днес в Габрово с представители на туристическия и земеделския бранш за изпълнението на проекта. „Сподели България“ е съвместна инициатива на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), Министерството на туризма и Изпълнителната агенция по лозата и виното.
 
Проект предвижда създаване и популяризиране на 12 винено-кулинарни дестинации в 50 общини с над 100 туристически обекта в страната. Те включват, както традиционните винени напитки така и характерната кухня за региона.
 
Голям потенциал за популяризиране на традиционните български земеделски продукти има в така наречения бавен (слоу) туризъм, коментираха от ресорното министерство. Неговата концепция е свързана с насладата от запознаването с нови традиции и култури, като се обръща специално внимание на местната храна и обичаи. 
 
Снимка: Министерство на туризма
 
Гостите от страната и чужбина се информират за характерните вина и храни в отделните региони. Този вид туризъм е широко разпространен в други европейски страни, като набира популярност и у нас.
 
България разполага с голямо разнообразие от климат, релеф и почви, които предлагат отлични условия и възможности за лозарството и винарството, коментираха от Агенцията. Източна Тракия (Стара Загора, Сливен, Ямбол, Карнобат) със своя преходно-континентален климат и почвени условия се характеризира преобладаващо със сортове за бели вина, които са типични за района. Това са Мускат отонел, Шардоне и Совиньон блан. 
 
В „Старите столици“ - Велико Търново, Горна Оряховица, Търговище, Шумен, Плиска и Велики Преслав, преобладават сортовете Траминер, Каберне совиньон, Мерло. 
 
Като цяло районът на „Старите столици“ се отличава с много благоприятни климатични и почвени условия за производството на бели вина. Това е и причината в област Шумен да се очертаят пет района за производство на вино със Защитено наименование за произход - „Шумен“ „Велики Преслав“, „Драгоево“, „Нови пазар“ и най известния „Хан Крум“ с прословутия „Траминер от Хан Крум“.