Всеки производител на вино или спиртни напитки може да даде на клиентите подробно описание на своя продукт, включително съставки и хранителни стойност. Това ще става през онлайн платформата U-LABEL, която бе официално представена на 30 септември.

Важното - слушайте в AgriПодкаст

В реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) е предвидено предоставянето на такава информация да стане задължително. Това може да стане именно чрез тази иновативна платформа.

Това така наречено цифрово етикетиране ще отговори на търсената от потребителите прозрачност на продуктите, които консумират. Целта е да се разшири информацията от хартиения етикет, без той да се променя.

Инструментът е многоезичен и се въвежда повече от две години, преди новите правила на ЕС за етикетиране да станат задължение за производителите на вино.

Платформата ще бъде достъпна от 1 ноември тази година чрез годишен абонамент, започващ от 250 евро за основния план. Индустрията призовава ЕК да определи стандарти за цифрово етикетиране, за допълване на информация от опаковката с това, което търсят потребителите.